SEARCH RESULTS

Nikki R. Abrantes
Nikki R. Abrantes
Associate
Chicago | 312.244.6713
Nikki R. Abrantes
Associate | Chicago
Avniel J. Adler
Avniel J. Adler
Partner
Houston | 713.343.6505
Avniel J. Adler
Partner | Houston
Anastasiia Allen
Anastasiia Allen
Associate
Chicago | 312.244.6781
Anastasiia Allen
Associate | Chicago
Kassandra A. Altantulkhuur
Kassandra A. Altantulkhuur
Partner
Chicago | 312.244.6759
Kassandra A. Altantulkhuur
Partner | Chicago
Fred L. Alvarez
Fred L. Alvarez
Partner
Chicago | 312.244.6748
Fred L. Alvarez
Partner | Chicago
Gene M. Baldonado
Gene M. Baldonado
Of Counsel
Houston | 713.343.6503
Gene M. Baldonado
Of Counsel | Houston
William P. Bila
William P. Bila
Founding Partner
Chicago | 312.244.6764
William P. Bila
Founding Partner | Chicago
Eric D. Blanchard
Eric D. Blanchard
Of Counsel
Chicago | 312.244.6796
Eric D. Blanchard
Of Counsel | Chicago
Philip G. Brandt
Philip G. Brandt
Of Counsel
Chicago | 312.244.6753
Philip G. Brandt
Of Counsel | Chicago
Anna C. Carruth
Anna C. Carruth
Associate
Houston | 713.343.6555
Anna C. Carruth
Associate | Houston
Matthew W. Casey
Matthew W. Casey
Partner
Chicago | 312.244.6722
Matthew W. Casey
Partner | Chicago
Robert P. Conlon
Robert P. Conlon
Founding Partner
Chicago | 312.244.6767
Robert P. Conlon
Founding Partner | Chicago
Tony L. Draper
Tony L. Draper
Partner
Houston | 713.654.8001
Tony L. Draper
Partner | Houston
Vanessa D. Durante
Vanessa D. Durante
Of Counsel
Houston | 713.343.6502
Vanessa D. Durante
Of Counsel | Houston
Alla Cherkassky Galati
Alla Cherkassky Galati
Partner
Chicago | 312.244.6724
Alla Cherkassky Galati
Partner | Chicago
Edward P. Gibbons
Edward P. Gibbons
Founding Partner
Chicago | 312.244.6744
Edward P. Gibbons
Founding Partner | Chicago
Thomas G. Griffin
Thomas G. Griffin
Of Counsel
Chicago | 312.244.6785
Thomas G. Griffin
Of Counsel | Chicago
Daniel S. Haley
Daniel S. Haley
Associate
Chicago | 312.244.6720
Daniel S. Haley
Associate | Chicago
James J. Huberty
James J. Huberty
Partner
Chicago | 312.244.6778
James J. Huberty
Partner | Chicago
Jeremy D. Kerman
Jeremy D. Kerman
Partner
Chicago | 312.244.6730
Jeremy D. Kerman
Partner | Chicago
Celeste King
Celeste King
Founding Partner
Chicago | 312.244.6777
Celeste King
Founding Partner | Chicago
Kevin D. Kojs
Kevin D. Kojs
Associate
Chicago | 312.244.6771
Kevin D. Kojs
Associate | Chicago
Kevin A. Lahm
Kevin A. Lahm
Partner
Chicago | 312.244.6741
Kevin A. Lahm
Partner | Chicago
Donald J. Manikas
Donald J. Manikas
Of Counsel
Chicago | 312.244.6746
Donald J. Manikas
Of Counsel | Chicago
Paul F. Matousek
Paul F. Matousek
Founding Partner
Chicago | 312.244.6789
Paul F. Matousek
Founding Partner | Chicago
Caitlin M. McAuliffe
Caitlin M. McAuliffe
Associate
Chicago | 312.244.6887
Caitlin M. McAuliffe
Associate | Chicago
Arthur J. McColgan, II
Arthur J. McColgan, II
Partner
Chicago | 312.244.6702
Arthur J. McColgan, II
Partner | Chicago
Kevin G. Mikulaninec
Kevin G. Mikulaninec
Partner
Chicago | 312.244.6758
Kevin G. Mikulaninec
Partner | Chicago
Michael A. Mintzer
Michael A. Mintzer
Partner
Chicago | 312.244.6792
Michael A. Mintzer
Partner | Chicago
Joyce F. Noyes
Joyce F. Noyes
Partner
Chicago | 312.244.6710
Joyce F. Noyes
Partner | Chicago
Kevin R. O’Neill
Kevin R. O’Neill
Partner
Chicago | 312.244.6786
Kevin R. O’Neill
Partner | Chicago
Antonia (Toni) S. Pritchard
Antonia (Toni) S. Pritchard
Of Counsel
Chicago | 312.244.6725
Antonia (Toni) S. Pritchard
Of Counsel | Chicago
Amanda J. Ripp
Amanda J. Ripp
Of Counsel
Chicago | 312.244.6782
Amanda J. Ripp
Of Counsel | Chicago
Ryan J. Rodman
Ryan J. Rodman
Partner
Chicago | 312.244.6705
Ryan J. Rodman
Partner | Chicago
Evan C. Saint Cloud
Evan C. Saint Cloud
Associate
Chicago | 312.244.6783
Evan C. Saint Cloud
Associate | Chicago
Tiffany Saltzman-Jones
Tiffany Saltzman-Jones
Partner
Chicago | 312.244.6709
Tiffany Saltzman-Jones
Partner | Chicago
Alyssa E. Schaffer
Alyssa E. Schaffer
Associate
Houston | 713.343.6560
Alyssa E. Schaffer
Associate | Houston
Cynthia A. Schaupp
Cynthia A. Schaupp
Of Counsel
Chicago | 312.244.6751
Cynthia A. Schaupp
Of Counsel | Chicago
Kyle Seay
Kyle Seay
Partner
Chicago | 312.244.6706
Kyle Seay
Partner | Chicago
Christopher J. Shannon
Christopher J. Shannon
Partner
Chicago | 312.244.6728
Christopher J. Shannon
Partner | Chicago
Kristine M. Sorenson
Kristine M. Sorenson
Partner
Houston | 713.343.6580
Kristine M. Sorenson
Partner | Houston
Scott Stirling
Scott Stirling
Partner
Chicago | 312.244.6754
Scott Stirling
Partner | Chicago
Stephen O. Venable
Stephen O. Venable
Partner
Houston | 713.343.6565
Stephen O. Venable
Partner | Houston
Christopher A. Wadley
Christopher A. Wadley
Partner
Chicago | 312.244.6717
Christopher A. Wadley
Partner | Chicago
David E. Walker
David E. Walker
Founding Partner
Chicago | 312.244.6704
David E. Walker
Founding Partner | Chicago
Douglas W. Walker
Douglas W. Walker
Partner
Chicago | 312.244.6772
Douglas W. Walker
Partner | Chicago
Britt Walther
Britt Walther
Associate
Houston | 713.654.8001
Britt Walther
Associate | Houston
Elizabeth K. Zenker
Elizabeth K. Zenker
Associate
Chicago | 312.244.6787
Elizabeth K. Zenker
Associate | Chicago